Extra Fotografie Demoversie November 2013
Werkgevers
Kwaliteit en Innovatie
Onze Diplomaroute

Wie zijn wij?

Maak hier kennis met een deel van ons team. 

Rivordiplomaroute is de landelijke aanbieder van diplomaroutes. Wij zijn onderdeel van ROC Rivor. In 2010 is Rivordiplomaroute opgericht als projectorganisatie (Rivor.net) met als doel gastouders in het land middels een diplomaroute de gelegenheid te geven zich te kwalificeren voor de vanaf 2010 geldende wet- en regelgeving voor gastouders.

 

We hebben gezien dat er naast gastouders veel meer groepen mensen zijn in de maatschappij voor wie een diplomaroute een uitkomst is. Velen zijn zich nauwelijks bewust dat ze in hun werk, vaak door jarenlange ervaring, functioneren op een niveau dat een mbo-diploma waardig is. Al die mensen die in de beroepspraktijk kennis en vaardigheden hebben verworven op een bepaald niveau geven wij de mogelijkheid deze ervaring om te zetten in een diploma. Ons motto is dan ook “Uw werk is een diploma waard”.

 

Instellingen in de zorg en bedrijven in de techniek hebben vaak behoefte aan het zelf opleiden van hun personeel. Wij geven deze instellingen en bedrijven de kans hun werknemers extra te waarderen door de opleiding af te ronden met een van onze diplomaroutes. Op deze manier kan de werknemer een volwaardig mbo-diploma behalen.

 

Kwaliteit, in alle opzichten, staat bij ons altijd voorop. De kwaliteit van onze examinering is hoog, in gepubliceerde rapporten van de onderwijsinspectie is dit na te lezen. Ook de kwaliteit van onze service is hoog. Vanuit Zaltbommel geven we met een professioneel team kandidaten 52 weken per jaar de gelegenheid te starten met een van de diplomaroutes. Zowel de schriftelijke examens alsde praktijkexamens worden door heel Nederland afgenomen. Dat kan doordat wij beschikken over een landelijke pool van professionele examinatoren en surveillanten. In onze werkwijze en communicatie zijn we klantvriendelijk, snel, transparant en zakelijk.

 

Onze deelnemers zijn vrouwen en mannen tussen de 21 en 65 jaar, waaronder veel zzp'ers. Een deel van onze kandidaten zou zonder een diplomaroute het diploma nooit behaald hebben. Dit omdat het volgen van een eenjarige of tweejarige opleiding die vanwege ruime praktijkervaring niet eens nodig is, een te onaantrekkelijk alternatief is. 

 

Met onze diplomaroutes sluiten we goed aan bij belangrijke maatschappelijke ontwikkelingen zoals “een leven lang leren” en “van werk naar werk”. Omdat we zoveel mogelijk volwassenen de kans willen geven wordt ons aanbod in diplomaroutes op niveau 2 steeds uitgebreid. En komen er steeds meer mogelijkheden om een diplomaroute op een hoger niveau te combineren met een verkorte opleiding.